Autorski tekst: Koliko je realno da padnu cene oranica?

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Autorski tekst: Koliko je realno da padnu cene oranica?

Pre nekoliko dana, čuo sam prognozu jednog domaćeg stručnjaka, čije ime, zbog njegove privatnosti, neću da pominjem, da se u narednom periodu može očekivati pad cena oranica, posebno u AP Vojvodini. 

Kao što vam je poznato, nivo cena oranica u AP Vojvodini, posebno u Južnobačkom okrugu, je na istorijskom maksimumu. U nekim opštinama nije moguće kupiti hektar oranice za cenu koja je manja od 15.000 EUR. Cene dostižu i iznose od 20.000 EUR za jedan hektar obradivog zemljišta, prve ili druge klase. Primetno je da je u nekim opštinama, u poslednjih nekoliko godina, došlo do značajnog povećanja cena ali se tu postavlja pitanje da li će se cene zadržati na ovom nivou u narednom periodu ili će doći do pada. Naravno, cenu zemljišta određuje tržište tj. ponuda i potražnja. U određenim katastarskim opštinama, u kojima postoji manjak slobodnih obradivih površina, poljoprivrednici se prosto utrkuju ko će platiti veću cenu za kupovinu ili ko će ponuditi veću cenu za zakup parcela. Veoma često se dešava da zakup jednog hektara dostiže cenu i do 800-900 EUR, što je, složićete se, previsoka cena za poljoprivrednike koji se bave ratarskom proizvodnjom. Na pad cena oranica, po mojoj proceni, mogu da utiču samo loše poljoprivredne godine u narednom periodu. Ukoliko se dogodi da će ova i sledeća godina biti sušna i da prinosi budu prepolovljeni, veoma je izvesno da će doći do pada cena oranica, što će posredno uticati i na ukrupnjavanje sitnih parcela. Naravno, ovakav scenario bio bio jako loš za veliku većinu naših poljoprivrednika, jer oni najverovatnije više ne bi bili u mogućnosti da se bave poljoprivredom i morali bi svoje parcele, kao i svu ostalu mehanizaciju, da prodaju i da na takav način dođu do novca potrebnog za život. Ovakva situacija bi odgovarala, mada delimično, samo finansijski jakim poljoprivrednicima, koji bi mogli da izdrže dve loše poljoprivredne godine i da nakon toga jeftinije kupe oranice koje će biti u ponudi. Postojale su određene polu-informacije, koje su se odnosile na to da će cena zemljišta, ulaskom Srbije u Evropsku ekonomsku zajednicu, drastično skočiti i da je kupovina zemlje u ovom momentu dobra investicija. Ovakve polu-informacije, kao što i samo ime govori, treba uzeti sa zadrškom, iz razloga što su cene zemljišta kod nas već dostigle nivo cena koji je na današnji dan aktuelan u južnim delovima Mađarske a cene zemljišta u Slavoniji, gde je zemljište manje-više isto kao i Južnobačkom okrugu, su niže. Trenutna je realnost da Srbija neće ući u Evropsku ekonomsku zajednicu pre 2025. godine i do tada se može mnogo stvari promeniti.

Kao zaključak na ovu temu bih naveo to da cene oranica mogu da padnu samo u slučaju nekih elementarnih nepogoda, kao što su poplave i suša, u dve naredne godine. Ukoliko se ovo ne dogodi, a velika većina poljoprivrednika to ne bi želela da se dogodi, uveren sam da neće doći do značajnijeg pada cena zemljišta. Istakao bih to, da cene zemljišta kod nas variraju od opštine do opštine, tako da se gore navedena tvrdnja i analiza odnosi samo na trenutno i buduće stanje u Južnobačkog okrugu.

Vladislav Nedić