Društveno odgovorno poslovanje - Sadnja Paulovnije

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Društveno odgovorno poslovanje - Sadnja Paulovnije

Kao društveno odgovorna kompanija, "Agrogrnja" se trudi da svoje poslovanje uskladi sa ekološkim principima, koji imaju za cilj poboljšanje društvene sredine u kojoj se vrši poslovanje.
 
U prethodnom periodu, zaposleni u kompaniji "Agrogrnja", na čelu sa master inženjerom poljoprivrede Boškom Borkovićem, su posadili ukupno 2.400 sadnica Paulovnije. 

Kompanija "Agrogrnja" će i u budućnosti voditi brigu o ekološkim princima jer oni predstavljaju veoma bitnu stvar u načelima poslovanja.