Agro Grnja stranica za kontakt

Uprava

Janko Grnja - Osnivač/Predsednik saveta Global Uniona

Mob: -
E-mail: -
Telefon: 021/21-00-180

Vladimir Tošić - Generalni direktor

Mob: 064/890-90-66
Telefon: -

TOP Menadžment

Aleksandar Romić - Direktor računovodstveno - finansijskog sektora

Mob: 064/871-25-63
Telefon: 021/21-00-194

Boris Antolović - Direktor komercijalnog sektora

Mob: 064/871-25-80
Telefon: -

Srednji menadžment

Vlasta Brnja - Rukovodilac centra za prodaju i nabavku

Mob: 064/890-90-08
Telefon: 021/21-00-176

Jan Siracky - Rukovodilac centra za logistiku

Mob: 064/890-90-74
Telefon: 021/21-00-187

Snežana Dragović - Rukovodilac centra za obračun i plaćanje

Mob: 064/871-25-64
Telefon: 021/21-00-192

Olena Grnja - Psiholog

Mob: 064/890-90-09
Telefon: 021/21-00-197

Marina Časar - Rukovodilac centra za kooperaciju

Mob: 064/890-90-51
Telefon: -

Miroslav Pavlović - Rukovodilac centra za upravljanje silosima

Mob: 064/890-90-37
Telefon: -

Predstavništva

Ljudmila Streharski - Šef predstavništva Selenča

Mob: 064/890-90-55
Telefon: 021/774-713

Adam Siroma - Šef predstavništva Kovačica

Mob: 064/12-11-814
Telefon: -

Jovan Orelj - Šef predstavništva Apatin

Mob: 064/890-90-12
Telefon: 025/776-538

Čaba Tot - Šef predstavništva Ada

Mob: 064/890-90-03
Telefon: 024/853-463

Jovica Radojčin - Šef predstavništva Tovariševo

Mob: 064/871-25-69
Telefon: -

Danilo Pejak - Šef predstavništva Ratkovo

Mob: 064/890-90-31
Telefon: 025/883-003

Valerija Zbućnović - Šef predstavništva Pivnice

Mob: 064/890-90-48
Telefon: 021/756-511

Marko Bursać - Šef Silo - porta u Beočinu

Mob: 064/871-25-90
Telefon: -

Stručna služba

Boško Borković - Konsultant iz oblasti fitomedicine

Mob: 064/871-25-68
Telefon: 021/21-00-188